Υποβολή Πρακτικών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Λήξη υποβολής εργασιών
14 Μαΐου 2018

Λήξη υποβολής πρακτικών
(για τους εισηγητές του κυρίως προγράμματος)
8 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οι περιλήψεις των εργασιών και πρακτικών θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά και θα διανεμηθούν στο Συνέδριο.
Επιπλέον, μετά το Συνέδριο, θα εκδοθεί συμπληρωματικό τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της ΕΑΕΙΒΕ, αφιερωμένο στο Συνέδριο.

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine
(Ελληνικό ηλεκτρονικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής)
(abbr. Greek e J Perioper Med, www.e-journal.gr).
ISSN 1109-6888
Impact Factor

Scientific Journal Impact Factorhttp://sjifactor.comSJIF20153.347
20164.248
InfoBase Indexhttp://www.infobaseindex.com/journal-accepted.phpIBI20172.5

Digital ID number:DOI prefix 10.17468

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Επιστημονικών εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ            

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά.  Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα γίνεται με e-mail και τηλεφωνικώς. Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
 • Στο είδος υποβολής επιλέξτε εργασία.
 • Θα πρέπει να δηλωθεί η θεματική ενότητα, στην οποία επιθυμούν οι συγγραφείς να ενταχθεί η εργασία. Η τελική επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.
 • Οι εργασίες θα είναι προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters. Ορίστε το τρόπο παρουσίασης που επιθυμείτε. Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.
 • Εάν επιθυμείτε η εργασία σας να είναι υποψήφια για βράβευση συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο. Θα απονεμηθεί βραβείο καλύτερης εργασίας στις εξής κατηγορίες:
  • Νέοι γιατροί
   • α) ειδικευόμενοι σε εξέλιξη ειδικότητας ή παράταση,
   • β) εξειδικευόμενοι Εντατικής Θεραπείας,
   • γ) επικουρικοί ιατροί αναισθησιολογίας ή ΜΕΘ
  • Ενδιαφέροντα περιστατικά
  • Κλινικές ή πειραματικές μελέτες
  • Νοσηλευτική εργασία
 • Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω θα πρέπει να επισυνάψετε την περίληψή σας σε αρχείο Word που θα έχετε ήδη ετοιμάσει σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής στο e-mail σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία ERA Ltd (info@era.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Word
(βλ. Υπόδειγμα αρχείου)

 • Η περίληψη υποβάλλεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, προτιμότερο όμως στα αγγλικά.
 • Το κείμενο θα πρέπει να καταλαμβάνει μία (1) σελίδα Α4 με περιθώρια σελίδας, σε όλες τις πλευρές 2,5 cm και μονό διάστιχο.
 • Τίτλος εργασίας: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.
 • Συγγραφείς: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11. Πρώτα το επώνυμο, μετά το όνομα και υπογράμμιση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Προέλευση/Ίδρυμα συγγραφέων: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα,
  μέγεθος 9.
 • Περίληψη: Γραμματοσειρά Arial, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 10.
  • Η περίληψη για ερευνητική εργασία θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
  • Η περίληψη για παρουσίαση περιστατικού θα έχει την ακόλουθη δομή: Σκοπός, Παρουσίαση περιστατικού, Συμπέρασμα
 • Οι παραπάνω ενότητες θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 • Προαιρετικά: Βιβλιογραφία έως 3 αναφορές: Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic)
  γράμματα μέγεθος 9.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Διαλέξεις – εισηγήσεις – άρθρα ανασκόπησης
(μόνο για τους εισηγητές του κυρίως προγράμματος)

Όσοι από τους ομιλητές επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν περίληψη της εισήγησής τους και φυσικά αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα είναι προς αμοιβαίο όφελος.

Εκτός από την περίληψη που θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών στο Συνέδριο, αλλά και στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού the Greek EJournal of Perioperative Medicine, οι ομιλητές μπορούν επιπλέον να παραδώσουν πλήρες άρθρο ανασκόπησης με το θέμα τους για να δημοσιευθεί στο περιοδικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά.  Ελέγξτε τα στοιχεία που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα γίνεται με e-mail και τηλεφωνικώς
 • Στο είδος υποβολής επιλέξτε Πρακτικά.
 • Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω, θα πάτε AΠΕΥΘΕΙΑΣ στην επιλογή επισύναψης της περίληψή σας σε αρχείο Word που θα έχετε ήδη ετοιμάσει σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής στο e-mail σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία ERA Ltd (info@era.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Word

 • Η περίληψη υποβάλλεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, προτιμότερο όμως στα αγγλικά.
 • Τίτλος ομιλίας: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά γράμματα, μέγεθος 14.
 • Όνομα (ολογράφως) και επώνυμο ομιλητή/τριας Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 11.
 • Ιδιότητα – Θέση ομιλητή/τριας: Γραμματοσειρά Arial, στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια (italic) γράμματα,
  μέγεθος 9.
 • Περίληψη: Γραμματοσειρά Arial, πλήρης στοίχιση, μέγεθος 10. Δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων και δομής.
 • Βιβλιογραφία από 3 αναφορές και πάνω): Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 9.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων/ανασκοπήσεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου ERA Ltd στο info@era.gr.

Back to Top